საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

„სწავლის ხელშეწყობის ფონდის “ განცხადება

საქველმოქმედო ორგანიზაცია  „სწავლის ხელშეწყობის ფონდი (  lpf.ge  )“  აცხადებს საბუთების მიღებას ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხელმოკლე და  სოციალურად  დაუცველი წარმატებული  (  CPA 3  .  5  -ზე მეტი)  სტუდენტებისგან, მათთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის მიზნით.  ფინანსური დახმარების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

·               ანკეტა  ;

·               პირადობის მოწმობის ასლი;

·               სტუდენტის სასწავლო ბარათი;

·               ბანკში  (TBC  ბანკი     პირადი ანგარიშის ნომერი;

·               სოციალურად დაუცველის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);

საბუთები მიიღება:  2019 წლის  3 სექტემბრიდან 6 სექტემბრამდე (ჩათვლით); მიღების საათები: 10.00 სთ-დან 17.00 სთ-მდე.  მისამართი:   თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.   N 2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი,   მე-6 სართული, ოთახი 607;

ტელეფონები:  მობ: 593 273 092; 571 626 320;