საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

„სწავლის ხელშეწყობის ფონდის “ განცხადება

საქველმოქმედო ორგანიზაცია  „სწავლის ხელშეწყობის ფონდი ( lpf.ge )“  აცხადებს საბუთების მიღებას ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხელმოკლე და  სოციალურად  დაუცველი წარმატებული  ( CPA 3 . 5 -ზე მეტი)   სტუდენტებისგან, მათთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის მიზნით.   ფინანსური დახმარების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

·              ანკეტა  ;

·              პირადობის მოწმობის ასლი;

·              სტუდენტის სასწავლო ბარათი;

·              ბანკში პირადი ანგარიშის ნომერი;

·              სოციალურად დაუცველის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);

საბუთები მიიღება:  2020 წლის  17 თებერვლიდან 20 თებერვლამდე (ჩათვლით); მიღების საათები: 10.00 სთ-დან 17.00 სთ-მდე.  მისამართი:  თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.  N 2, თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი,  მე-6 სართული, ოთახი 607;

ტელეფონები:  მობ: 593 273 092; 571 626 320;