საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

„სწავლის ხელშეწყობის ფონდის “ განცხადება

საქველმოქმედო ორგანიზაცია  „სწავლის ხელშეწყობის ფონდი (  lpf.ge  )“  აცხადებს საბუთების მიღებას ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხელმოკლე და  სოციალურად  დაუცველი წარმატებული  (  CPA 3  .  5  -ზე მეტი)  სტუდენტებისგან, მათთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის მიზნით.  ფინანსური დახმარების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

·               ანკეტა ;

·               პირადობის მოწმობის ასლი;

·               სტუდენტის სასწავლო ბარათი;

·               ბანკში პირადი ანგარიშის ნომერი;

·               სოციალურად დაუცველის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);

საბუთები მიიღება:  2017 წლის    20  თებერვლიდან  24 თებერვლის  ჩათვლით; მიღების საათები: 10.00 სთ-დან 17.30 სთ-მდე.

მისამართი:    თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.  N 2,  თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი,  მე-6 სართული, ოთახი 607;

ტელეფონები:  2  303  217; მობ: 593 273 092; 551 626 320;