საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

"სწავლის ხელშეწყობის ფონდის" შემომწირველები

"სწავლის ხელშეწყობის ფონდის" შემომწირველები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებიც ფონდში მუდმივად ანუ ყოველთვიურად და/ ან ერთჯერადად რიცხავენ თანხას:
1. მუდმივი შემომწირველები არიან:

  • ფონდის დამფუძნებელები;
  • ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი;
  • კომპანია ლუდსახარში "ზედაზენი".

2. შემომწირველები არიან: ვისოლი (2015 წელი); ლიბერთი ბანკი; ავერსი; პსპ და სხვა იურიდიული თუ ფიზიკური პირები.