საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდის" მიერ  2016 წლის თებერვალში დაფინანსდა 24  სტუდენტი (სწავლის საფასურით და სტიპენდიით)  და დაფინანსებული თანხის  მოცულობამ შეადგინა   13 525 ლარი, ხოლო 2016 წლის სექტემბერში დაფინანსდა 22 სტუდენტი (სწავლის საფასურით და სტიპენდიით) და დაფინანსებული თანხის მოცულობამ შეადგინა 14 042 ლარი.

 

 

 

2016 წელი

თებერვალი

სექტემბერი

სტუდენტების რაოდენობა

24

22

თანხის მოცულობა (ლარი)

13 525

 14 042

        

საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდის" 2016 წლის საქველმოქმედო საქმიანობის სტატისტიკა