საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში


საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდის" მიერ 2015 წლის თებერვალში დაფინანსდა 18 სტუდენტი და დაფინანსებული თანხის  მოცულობამ შეადგინა  12 656 ლარი, ხოლო 2015 წლის სექტემბერში დაფინანსდა 20 სტუდენტი და  დაფინანსებული თანხის საერთო მოცულობამ შეადგინა   12 145 ლარი.

 

 

 

2015 წელი

თებერვალი

სექტემბერი

სტუდენტების რაოდენობა

18

 20

თანხის მოცულობა (ლარი)

12 656

 12 145

        

საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდის" 2015 წლის საქველმოქმედო საქმიანობის სტატისტიკა