საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

საქველმოქმედო ორგანიზაცია " სწავლის ხელშეწყობის ფონდის " მიერ    2019 წლის თებერვალში   დაფინანსდა   14   სტუდენტი ( აქედან სწავლის საფასურით 8 და სტიპენდიით 6 )     და დაფინანსებული თანხის   მოცულობამ შეადგინა      7 274,5 ლარი,  ხოლო   2019 წლის სექტემბერში დაფინანსდა  9 სტუდენტი (აქედან სწავლის საფასურით 7 და სტიპენდიით 2 და დაფინანსებული თანხის მოცულობამ შეადგინა  5 275 ლარი.

 

 

 

2019 წელი

თებერვალი

სექტემბერი

სტუდენტების რაოდენობა

14 ( 6 სტიპენდია)

9 (2 სტიპენდია)

თანხის მოცულობა (ლარი)

7 274,5

5 275

 

საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდის" 2019 წლის საქველმოქმედო საქმიანობის სტატისტიკა