საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

საქველმოქმედო ორგანიზაცია " სწავლის ხელშეწყობის ფონდის " მიერ    2018 წლის თებერვალში   დაფინანსდა   17   სტუდენტი ( აქედან სწავლის საფასურით 7 და სტიპენდიით 10 )     და დაფინანსებული თანხის   მოცულობამ შეადგინა      8 050 ლარი,  ხოლო   2018 წლის სექტემბერში დაფინანსდა  10 სტუდენტი (აქედან სწავლის საფასურით 6 და სტიპენდიით 4)  და დაფინანსებული თანხის მოცულობამ შეადგინა  5 937,5 ლარი.

 

 

 

2018 წელი

თებერვალი

სექტემბერი

სტუდენტების რაოდენობა

1 7 (10 სტიპენდია)

10 (4 სტიპენდია)       

თანხის მოცულობა (ლარი)

8 050

5 937,5

        


 

საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდის" 2018 წლის საქველმოქმედო საქმიანობის სტატისტიკა