საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

საქველმოქმედო ორგანიზაცია " სწავლის ხელშეწყობის ფონდის " მიერ    2017 წლის თებერვალში   დაფინანსდა   22   სტუდენტი ( აქედან სწავლის საფასურით 16 და სტიპენდიით 6 )     და დაფინანსებული თანხის   მოცულობამ შეადგინა      1 1 437,5 ლარი,  ხოლო   2017 წლის სექტემბერში დაფინანსდა  14 სტუდენტი (აქედან სწავლის საფასურით 7 და სტიპენდიით 7)  და დაფინანსებული თანხის მოცულობამ შეადგინა  7 550 ლარი.

 

 

 

2017 წელი

თებერვალი

სექტემბერი

სტუდენტების რაოდენობა

22 (6 სტიპენდია)

14 (7 სტიპენდია)

თანხის მოცულობა (ლარი)

11 437,5  

7 550

        

 

საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდის" 2017 წლის საქველმოქმედო საქმიანობის სტატისტიკა