საქველმოქმედო ორგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"

შევუწყოთ ხელი ნიჭიერ და წარმატებულ სტუდენტებს წარმატებული მომავლის შექმნაში

ანგარიშები

ფონდის ანგარიში:


ბანკი „რესპუბლიკა“, ანგარიშის N: GE26 BR00 0001 0088 2820 27